Karta do głosowania na zadanie publiczne w Gminie Nysa do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

1. DANE DO GŁOSOWANIA

imię osoby głosującej (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

nazwisko osoby głosującej (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

imię ojca osoby głosującej (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL

2. WYBIERAM WNIOSEK*

Kod wniosku

 

*(Głosować można tylko na jeden projekt.

W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej "Karcie do głosowania" dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn. "Budżet Obywatelski na 2018 rok", zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (
Dz. U. z 2016r. poz. 922).

 

Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nysy z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15.